Thông báo mời thầu Gói thầu Thiết kế kiến trúc cho Dự án Quây kín khu vực thể thao

0:00 / 0:00
0:00
Bên mời thầu: Trường Quốc tế Liên Hợp Quốc tại Hà Nội (UNIS Hà Nội).

Tên gói thầu: Thiết kế kiến trúc cho Dự án Quây kín khu vực thể thao.

Địa điểm dự án: Trường UNIS Hà Nội. Đ/c: G9, Khu đô thị Ciputra Tây Hồ, TP. Hà Nội, Việt Nam.

Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi.

Thời gian phát hành HSMT: Từ ngày 28 tháng 02 năm 2023 đến thời điểm đóng thầu .

Hạn nộp hồ sơ quan tâm: Ngày 17 tháng 3 năm 2023.

Thời hạn tiếp nhận hồ sơ dự thầu: Muộn nhất là 17 giờ 00, ngày 14 tháng 4 năm 2023.

Địa chỉ phát hành HSMT: Nhà thầu quan tâm truy cập địa chỉ https://go.unishanoi.org/smp để tải hồ sơ mời thầu miễn phí.

Hồ sơ đề xuất bản mềm: Gửi vào hộp thư: eoi@unishanoi.org

Chuyên đề