Thông báo mời thầu Gói thầu Cung cấp dịch vụ bảo vệ

0:00 / 0:00
0:00
Bên mời thầu: Trường Quốc tế Liên Hợp Quốc tại Hà Nội (UNIS Hà Nội).

Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ bảo vệ.

Địa điểm dự án: Trường UNIS Hà Nội. Đ/c: G9, Khu đô thị Ciputra Tây Hồ, TP. Hà Nội, Việt Nam.

Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi.

Thời gian phát hành HSMT: Từ ngày 13 tháng 02 năm 2023 đến thời điểm đóng thầu.

Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đề xuất: Chậm nhất là ngày 06 tháng 3 năm 2023.

Địa chỉ phát hành HSMT: Nhà thầu quan tâm truy cập địa chỉ https://go.unishanoi.org/sservice để tải hồ sơ mời thầu miễn phí.

Hồ sơ đề xuất bản cứng: Gửi đến địa chỉ Trường UNIS, G9, Ciputra, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội. Người nhận: Ms. Tạ Thị Thanh Hà - Phòng Hành chính.

Hồ sơ đề xuất bản mềm: Gửi vào hộp thư: eoi@unishanoi.org

Chuyên đề