Thông báo mời quan tâm

0:00 / 0:00
0:00
Công ty Nhiệt điện Na Dương-TKV có kế hoạch tổ chức mời Báo giá xử lý, tiêu thụ tro xỉ của nhà máy Nhiệt điện Na Dương trong 05 năm (từ 2022 đến năm 2026). Khối lượng tro xỉ sản sinh trong thời gian vận hành của Nhà máy một năm khoảng 350.000 tấn/năm (chưa trộn ẩm).

Tro xỉ của nhà máy nhiệt điện Na Dương đã được cơ quan chức năng cấp Giấy chứng nhận hợp chuẩn làm vật liệu san lấp và phụ gia khoáng cho sản xuất xi măng.

Công ty Nhiệt điện Na Dương-TKV mời tất cả các đơn vị trong nước có đủ năng lực, kinh nghiệm và điều kiện về xử lý, tiêu thụ tro xỉ nhà máy nhiệt điện tham gia báo giá.

Báo giá gửi đến Công ty Nhiệt điện Na Dương-TKV. Địa chỉ: Khu 4, thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, ngay sau khi thông tin được đăng báo và chậm nhất là trước 16 giờ 30 phút ngày 15 tháng 11 năm 2022. Đồng thời gửa đến mail: naduong@vinacominpower.vn.

Các đơn vị quan tâm có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại Phòng Kế hoạch- Đầu tư-Vật tư Công ty Nhiệt điện Na Dương-TKV. Địa chỉ: Khu 4, thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. Điện thoại 02053.844.263.

Chuyên đề