Thông báo mời nộp hồ sơ đề xuất số LINKSME-RFP-18-2022

0:00 / 0:00
0:00
Dự án Thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối của doanh nghiệp nhỏ và vừa do USAID tài trợ (USAID LinkSME)

Mời nộp hồ sơ đề xuất (RFP) số LINKSME-RFP-18-2022

“Cải tiến và mở rộng các chức năng của Cổng thông tin tư vấn”

Ngày phát hành: 13/12/2022.

Ngày hết hạn: 14/01/2023, 17h30 giờ Hà Nội (chi tiết xem tại bản sửa đổi 01).

Dự án USAID LinkSME đang tìm kiếm công ty Việt Nam đạt điều kiện hoặc tổ chức đã đăng ký hợp lệ để hỗ trợ dự án cải tiến và mở rộng các chức năng của Cổng thông tin tư vấn.

Xin vui lòng truy cập đường link sau đây để biết thêm chi tiết về thư mời nộp hồ sơ đề xuất (RFP):

Vietnam USAID LinkSME Project Request for Proposals - Improve and Expand Functionalities of the Consultation Portal.

* Vietnam USAID LinkSME Project Request for Proposals Amendment No. 01 - Improve and Expand Functionalities of the Consultation Portal.

-----------------------------------------------------------------

USAID Linkages for Small & Medium Enterprises (USAID LinkSME)

Request for Proposal (RFP) No. LINKSME-RFP-18-2022

Improve and expand functionalities of the Consultation Portal

Issue date: December 13, 2022.

Closing date:January 14, 2023, 5:30 PM. Hanoi Time (Find detail in Amendment No. 01).

USAID LinkSME is seeking one qualified Vietnamese company or duly registered organization to assist the project in improving and expanding functionalities of the Consultation Portal.

Please refer to the following link for more details of the RFP:

Vietnam USAID LinkSME Project Request for Proposals - Improve and Expand Functionalities of the Consultation Portal.

* Vietnam USAID LinkSME Project Request for Proposals Amendment No. 01 - Improve and Expand Functionalities of the Consultation Portal.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư