(BĐT) - Theo Bộ Tài chính, khối lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) năm 2016 đã tăng rất mạnh so với năm 2015, nhưng thị trường này vẫn còn rất nhỏ bé, các doanh nghiệp vẫn chủ yếu huy động vốn qua kênh tín dụng ngân hàng.
Bộ Tài chính sẽ trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định 90/2011/NĐ-CP về phát hành TPDN, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các DN huy động vốn TP. Ảnh: Tường Lâm

Bộ Tài chính sẽ trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định 90/2011/NĐ-CP về phát hành TPDN, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các DN huy động vốn TP. Ảnh: Tường Lâm

Số liệu của Bộ Tài chính cho thấy, năm 2016, khối lượng phát hành TPDN đạt 129.636 tỷ đồng, tăng 203,1% so với năm 2015. Thị trường TPDN từng bước trở thành kênh huy động vốn cho các doanh nghiệp để phát triển sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, theo bà Phan Thị Thu Hiền, Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính (Bộ Tài chính), mặc dù đạt được kết quả nêu trên nhưng thị trường TPDN vẫn chưa phát triển mạnh, đến hết năm 2016 chỉ chiếm 5,27% GDP, các doanh nghiệp vẫn chủ yếu huy động vốn qua kênh tín dụng ngân hàng.

Để tháo gỡ vướng mắc cho phát triển thị trường TPDN, Bộ Tài chính sẽ trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định 90/2011/NĐ-CP về phát hành trái phiếu doanh nghiệp, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp huy động vốn trái phiếu, tăng cường minh bạch hóa và công khai thông tin trong quá trình huy động vốn.

Bà Phan Thị Thu Hiền cho biết, Bộ Tài chính dự kiến trình Chính phủ thay đổi một số điều kiện phát hành TPDN. Hiện nay, việc phát hành TPDN có hai hình thức. Với công ty cổ phần, doanh nghiệp phát hành trái phiếu ra công chúng thực hiện theo các quy định của Luật Chứng khoán. Với công ty trách nhiệm hữu hạn, trái phiếu được phát hành riêng lẻ.

Hiện nay, điều kiện phát hành trái phiếu đối với hai hình thức trên là như nhau. Vì vậy, đại diện Bộ Tài chính cho biết, sẽ đề xuất thay đổi một số điều kiện phát hành trái phiếu riêng lẻ ví dụ như điều kiện một năm sau phát hành có lãi sẽ được bãi bỏ.

Bên cạnh đó, dự kiến sẽ xây dựng một trung tâm thông tin cho phát hành trái phiếu riêng lẻ. Trung tâm này có nhiệm vụ gom thông tin vào một nơi, mang lại lợi ích cho cả ba nhà: Nhà quản lý có thông tin tập trung để quản lý tất cả các loại hình, thị trường; nhà phát hành có thể tìm kiếm nhà đầu tư và nhà đầu tư có đủ thông tin để biết doanh nghiệp phát hành là ai, tình hình khi phát hành như thế nào.