(BĐT) - Bộ Y tế vừa phê duyệt Đề án thí điểm mua sắm tập trung một số vật tư y tế đối với các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế giai đoạn 2019 - 2020.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Mục tiêu của Đề án là bảo đảm cung cấp ổn định, kịp thời, đầy đủ vật tư y tế có chất lượng và có giá cả phù hợp, đáp ứng nhu cầu cấp cứu, điều trị cho người bệnh; Tăng cường kiểm soát giá và chi phí, vật tư y tế để góp phần tăng khả năng cân đối Quỹ Bảo hiểm y tế, bảo đảm quyền lợi cho người bệnh; Giảm chênh lệch giá của hóa chất, vật tư có cùng tên gọi, chủng loại, tiêu chí ký thuật, quy cách đóng gói; giảm thời gian, đầu mối tổ chức đấu thầu.

Đơn vị được giao chủ trì phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ và các bên liên quan thực hiện Đề án là Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia với thời hạn thí điểm là 2 năm (2019 - 2020).

Riêng đối với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, cơ quan này có trách nhiệm cung cấp các thông tin liên quan đến số lượng, giá trị sử dụng và giá trúng thầu của các vật tư y tế để phối hợp với Bộ Y tế trong việc lựa chọn danh mục vật tư y tế đấu thầu tập trung; cử đại diện tham gia vào tất cả các bước (từ lập, thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu; lập, thẩm định hồ sơ mời thầu; cho đến đánh giá hồ sơ dự thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu) để triển khai đấu thầu tập trung vật tư y tế.

Về lộ trình, việc thí điểm được chia thành 2 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 – năm 2018 sẽ đấu thầu tập trung ngay để cung ứng một số danh mục vật tư y tế có tiêu chuẩn kỹ thuật rõ ràng, có nhiều nhà cung ứng, đáp ứng nhu cầu điều trị của đa số các cơ sở y tế trực thuộc Bộ. Giai đoạn 2 – năm 2019 sẽ tiếp tục mở rộng số lượng, danh mục, chủng loại vật tư y tế theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế, sau khi có đánh giá kết quả thực hiện của Giai đoạn 1 và nếu được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ sẽ mở rộng phạm vi đấu thầu tập trung cấp quốc gia. Về kế hoạch cụ thể, việc tổng hợp nhu cầu mua sắm của các cơ sở cơ sở y tế trực thuộc Bộ hoàn thành trước ngày 10/9/2018; kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt trước ngày 20/9/2018; Tổ chức lựa chọn nhà thầu hoàn thành trước ngày 20/11/2018. Tháng 12/2018 sẽ xem xét việc mở rộng danh mục mua sắm cấp Bộ và đề xuất mở rộng cấp Quốc gia để báo cáo Chính phủ.