(BĐT) - Qua thanh tra Dự án Trạm dừng nghỉ đồi Sao Mai do Công ty CP Nhân Thành Bờ Y thực hiện, Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tỉnh Kon Tum đã phát hiện hàng loạt sai phạm của nhà đầu tư này.
Công ty CP Nhân Thành Bờ Y đã tháo dỡ một số hạng mục xây dựng trái phép trên phần diện tích đất lấn chiếm. Ảnh: Thành Hưng

Công ty CP Nhân Thành Bờ Y đã tháo dỡ một số hạng mục xây dựng trái phép trên phần diện tích đất lấn chiếm. Ảnh: Thành Hưng

Kết luận thanh tra của Sở KH&ĐT tỉnh Kon Tum cho biết, Trạm dừng nghỉ đồi Sao Mai được UBND tỉnh Kon Tum thống nhất về chủ trương cho Công ty CP Nhân Thành Bờ Y (nhà đầu tư) khảo sát, lập thủ tục đầu tư vào tháng 6/2014. Thời gian khảo sát, lập Dự án là 1 năm, nếu quá thời hạn trên mà Nhà đầu tư chưa nộp hồ sơ để đăng ký đầu tư lên cơ quan có thẩm quyền thì chủ trương trên không còn hiệu lực, Nhà đầu tư tự chịu trách nhiệm về các khoản chi phí liên quan đến đầu tư Dự án.

Tuy nhiên, đến cuối năm 2018, Công ty CP Nhân Thành Bờ Y mặc dù chưa nộp hồ sơ để đăng ký đầu tư lên cơ quan có thẩm quyền nhưng đã đầu tư các hạng mục của Dự án như: nhà làm việc và siêu thị mi ni; trạm cấp nhiên liệu; san ủi mặt bằng bãi đỗ xe; nhà vệ sinh chung; xây dựng tường rào khung sắt dài 171 m, chiều cao 2,7 m…; xây nhà lục giác kích thước 6 m x 3,8 m, trụ sắt, mái lợp ngói chiều cao 5 m. 

Ngoài ra, Công ty CP Nhân Thành Bờ Y đã lấn chiếm trái phép khoảng 8.316 m2 đất Khu công nghiệp Sao Mai (phía Bắc Dự án), tiến hành đổ đất, đá, san ủi mặt bằng ngoài ranh giới khu đất được UBND tỉnh Kon Tum cho thuê. Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai đối với Công ty CP Nhân Thành Bờ Y và yêu cầu Công ty khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm, trả lại Nhà nước diện tích đất lấn chiếm.

Đối với lĩnh vực xây dựng, Công ty CP Nhân Thành Bờ Y đã xây dựng không phép và xây dựng ngoài ranh giới đất được thuê các hạng mục: tường rào bằng gạch, khung sắt dài 171 m, nhà lục giác kích thước 6 m x 3,8 m, mái che cột bơm trạm cấp nhiên liệu vượt ra ngoài ranh giới đất được thuê 21,6 m.

Một số hạng mục công trình do Công ty CP Nhân Thành Bờ Y thi công xây dựng cũng không đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định của Nhà nước áp dụng đối với trạm dừng chân như diện tích và mặt sân của bãi đỗ xe, nhà vệ sinh.

Sở KH&ĐT tỉnh Kon Tum khẳng định, Dự án Trạm dừng nghỉ đồi Sao Mai thuộc diện dự án phải được Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum cấp quyết định chủ trương đầu tư theo quy định tại Khoản 2 Điều 32 Luật Đầu tư. Việc Công ty CP Nhân Thành Bờ Y khi chưa được cấp quyết định chủ trương đầu tư nhưng đã tiến hành thủ tục xin thuê đất, thực hiện thủ tục về xây dựng và tiến hành một số hạng mục như đã nói trên là trái với Điều 22 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Kết luận thanh tra của Sở KH&ĐT tỉnh Kon Tum cũng cho biết, hồ sơ xin thuê đất để thực hiện Dự án của Công ty CP Nhân Thành Bờ Y không có bản sao giấy chứng nhận đầu tư hoặc văn bản chấp thuận đầu tư nhưng vẫn được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum tham mưu cho UBND tỉnh này cho phép Công ty CP Nhân Thành Bờ Y thuê đất; đồng thời thừa ủy quyền của UBND tỉnh Kon Tum cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BX 734849 ngày 5/4/2016 là không đúng với Khoản 2 Điều 32 Luật Đầu tư. Việc Công ty CP Nhân Thành Bờ Y làm hồ sơ xin thuê đất khi chưa thực hiện ký quỹ đối với Dự án là trái quy định tại Khoản 1 Điều 42 Luật Đầu tư. Sở KH&ĐT tỉnh Kon Tum khẳng định, trách nhiệm này thuộc về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum.

Sở KH&ĐT tỉnh Kon Tum cũng đề nghị UBND tỉnh này chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với việc tham mưu cho UBND Tỉnh cho phép Công ty CP Nhân Thành Bờ Y thuê đất thực hiện Dự án khi hồ sơ thuê đất chưa đảm bảo quy định của Nhà nước. Sở KH&ĐT tỉnh Kon Tum cũng kiến nghị UBND Tỉnh chỉ đạo Công ty CP Nhân Thành Bờ Y tiến hành khắc phục có hiệu quả đối với những sai phạm nêu trên.