Thanh tra Chính phủ công bố Quyết định thanh tra tại tỉnh Kon Tum

0:00 / 0:00
0:00
Nội dung thanh tra tại tỉnh Kon Tum gồm quản lý sử dụng đất đai và quản lý đầu tư xây dựng; thanh tra các dự án, công trình có dấu hiệu vi phạm.
Một góc Dự án khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum
Một góc Dự án khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum

Sáng nay (18/8), tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum, Đoàn công tác của Thanh Tra Chính phủ do ông Trần Văn Minh, Phó tổng Thanh tra Chính phủ làm trưởng Đoàn đã công bố Quyết định của Thanh tra Chính phủ thanh tra về quản lý đầu tư và quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Dự buổi làm việc có ông Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum và các sở, ngành chức năng địa phương.

Cụ thể theo Quyết định của Thanh tra Chính phủ, nội dung thanh tra tại tỉnh Kon Tum là việc thực hiện pháp luật quản lý sử dụng đất đai và quản lý đầu tư xây dựng; thanh tra các dự án, công trình có dấu hiệu vi phạm pháp luật về quy hoạch, quản lý sử dụng đất đai tại đô thị; thanh tra việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Về thời kỳ thanh tra là từ ngày 1/1/2016 đến ngày 31/12/2019. Đối với những nội dung liên quan có thể xem xét trước hoặc sau thời kỳ trên. Thời hạn thanh tra là 60 ngày làm việc thực tế kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra 18/8/2020 không tính ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định. Đoàn thanh tra gồm 10 thành viên có trách nhiệm tiến hành thanh tra theo kế hoạch đã được phê duyệt và báo cáo Tổng Thanh tra Chính phủ kết quả thanh tra.

Tại buổi công bố Quyết định của Thanh tra Chính phủ thực hiện việc thanh tra về quản lý đầu tư và quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Kon Tum, Đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ và UBND tỉnh Kon Tum đã thống nhất một số nội dung cần thiết, như: không để công tác thanh tra ảnh hưởng đến hoạt động của chính quyền, sở, ngành chức năng địa phương; UBND tỉnh Kon Tum tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn thanh tra làm việc, cung cấp đầy đủ hồ sơ, số liệu, báo cáo theo yêu cầu; thực hiện tốt công tác phòng dịch Covid-19./.

Chuyên đề