Thanh tra cấp phép, quản lý giá, quản lý chất lượng trang thiết bị y tế

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Thanh tra Bộ Y tế vừa ra quyết định thanh tra việc thực hiện pháp luật về cấp phép, quản lý giá, quản lý chất lượng trang thiết bị y tế (TTBYT) tại Vụ Trang thiết bị và công trình y tế thuộc Bộ.

Theo Thanh tra Bộ Y tế, đây là hoạt động thanh tra theo kế hoạch, với thời hạn thanh tra là 45 ngày làm việc. Thời kỳ thanh tra là từ ngày 1/1/2020 đến ngày 31/8/2022 và thời kỳ trước, sau có liên quan.

Đoàn thanh tra do ông Nguyễn Văn Nhiên - Phó Chánh Thanh tra Bộ Y tế làm trưởng đoàn. 6 thành viên còn lại được triệu tập từ các đơn vị như Thanh tra Bộ Y tế, Vụ Pháp chế, Viện Trang thiết bị và công trình y tế, Viện Kiểm định quốc gia vắc xin và sinh phẩm y tế.

Nhiệm vụ của Đoàn thanh tra là thanh tra việc thực hiện pháp luật về cấp phép, quản lý giá, quản lý chất lượng TTBYT; kiểm tra xác minh việc chấp hành các quy định của pháp luật về cấp phép, quản lý giá, quản lý chất lượng TTBYT tại một số đơn vị như: văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam, đơn vị được giao thực hiện kiểm định TTBYT và các cơ sở sản xuất, xuất nhập khẩu, kinh doanh TTBYT có liên quan.

Việc thanh tra nhằm phát hiện những sơ hở, bất cập trong cơ chế quản lý, chính sách pháp luật liên quan cấp phép, quản lý giá, quản lý chất lượng TTBYT để kiến nghị cơ quan cấp có thẩm quyền các giải pháp khắc phục các sơ hở, bất cập đó và phát huy các nhân tố tích cực. Đồng thời, kết luận cụ thể các nội dung đã tiến hành thanh tra, báo cáo kết quả thanh tra với người ra quyết định thanh tra và phát hiện vi phạm (nếu có), xác định rõ tính chất, mức độ vi phạm, nguyên nhân, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có vi phạm. Khi có kết luận, Đoàn thanh tra xử lý và kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền các biện pháp tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về cấp phép, quản lý giá, quản lý chất lượng TTBYT.

Chuyên đề