Thanh tra Bộ Tài chính kiến nghị xử lý tài chính gần 72,2 nghìn tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Bộ Tài chính cho biết, năm 2020, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ đã thực hiện 81.396 cuộc thanh tra, kiểm tra; kiến nghị xử lý về tài chính hơn 72.198 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trong đó, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước gần 16.893 tỷ đồng; nộp các quỹ là hơn 39,7 tỷ đồng; giảm trừ dự toán, giảm trừ cấp phát kinh phí hơn 20,4 tỷ đồng; giảm trừ thanh quyết toán, không thanh toán hơn 35,9 tỷ đồng; giảm lỗ hơn 45.847 tỷ đồng...

Năm 2021, Thanh tra Bộ Tài chính sẽ thường xuyên bám sát, cập nhật tình hình thực tiễn ảnh hưởng đến tình hình hoạt động, sản xuất kinh doanh của đơn vị; bám sát chỉ đạo, định hướng của Quốc hội, Chính phủ…, xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2021 theo đúng định hướng của Thanh tra Chính phủ và chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính.

Chuyên đề