(BĐT) - Tổ công tác liên Bộ để triển khai Đề án tiếp nhận, vận hành, nâng cấp và phát triển Cổng thông tin điện tử về Hiệp định thương mại tự do của Việt Nam (FTAP) giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn tới 2035 vừa được Bộ Công Thương thành lập.
FTAP sẽ được chính thức bàn giao từ Ngân hàng Thế giới cho Bộ Công Thương để chính thức vận hành, nâng cấp và phát triển trong tháng 2/2022 (ảnh: Internet)

FTAP sẽ được chính thức bàn giao từ Ngân hàng Thế giới cho Bộ Công Thương để chính thức vận hành, nâng cấp và phát triển trong tháng 2/2022 (ảnh: Internet)

Tổ công tác liên Bộ bao gồm 29 thành viên của 16 bộ, ngành liên quan dự kiến tham gia vào việc vận hành và phát triển FTAP sau khi bàn giao.

Danh sách các thành viên Tổ công tác liên Bộ bao gồm đại diện của các bộ, ngành, cơ quan: Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Ngoại giao, Tư pháp, Công an, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Ngân hàng nhà nước, Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam và Thông tấn xã Việt Nam. Cơ quan thường trực của Tổ công tác được đặt tại Bộ Công Thương.

Cổng thông tin điện tử về Hiệp định thương mại tự do của Việt Nam (FTAP) được xây dựng và phát triển bằng nguồn hỗ trợ kỹ thuật của Chính phủ Australia do Ngân hàng Thế giới quản lý. FTAP được khởi động nghiên cứu xây dựng từ tháng 3/2019. Ngày 23/12/2020, Bộ Công Thương đã khai trương phiên bản thử nghiệm của FTAP.

FTAP sẽ được bàn giao từ Ngân hàng Thế giới cho Bộ Công Thương để chính thức vận hành, nâng cấp và phát triển trong tháng 2/2022.