(BĐT) - Tuần vừa qua, theo thống kê của Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), NHNN đã bơm mới 10.542 tỷ đồng qua kênh OMO, trong khi đó lượng vốn đáo hạn trong tuần đạt 10.860 tỷ đồng. 
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Do vậy, 318 tỷ đồng đã được NHNN hút ròng qua kênh này. Trong khi đó, NHNN không phát hành tín phiếu đối với tất cả các loại kỳ hạn, mặc dù lượng vốn đáo hạn qua kênh này đạt 11.100 tỷ đồng. Như vậy, NHNN đã bơm ròng 11.100 tỷ đồng qua kênh tín phiếu.

Bên cạnh đó, lãi suất liên ngân hàng tuần qua có xu hướng tăng khá mạnh với biên độ từ 0,45% - 0,81% đối với tất cả các loại kỳ hạn. BVSC nhận định, những diễn biến này cho thấy thanh khoản hệ thống ngân hàng có dấu hiệu eo hẹp hơn so với tuần trước đó.