(BĐT) - Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên (bên mời thầu) vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị Đại Phong, phường Ba Hàng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, Bên mời thầu sẽ thực hiện thủ tục chỉ định thầu nhà đầu tư, do chỉ có một nhà đầu tư trúng sơ tuyển là Liên danh Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tấn Đức - Công ty CP Đầu tư xây dựng hạ tầng Tấn Đức JSC. Dự án có tổng chi phí thực hiện dự kiến là 108,305 tỷ đồng. Giá đề xuất nộp ngân sách nhà nước tối thiểu (giá trị lợi thế thương mại) là 300 triệu đồng.

Trước đó, có 2 nhà đầu tư quan tâm và nộp hồ sơ dự sơ tuyển. Sau khi đánh giá kinh nghiệm, Liên danh Công ty Anh Thu - Công ty TNHH Xây dựng cầu đường Hoàng Nam không đạt điểm tối thiểu theo yêu cầu của hồ sơ mời sơ tuyển, nên bị loại.