(BĐT) - Trong quý II/2019, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên sẽ đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Xã hội hóa thiết bị y tế năm 2019 với tổng mức đầu tư dự kiến là 48,5 tỷ đồng; phương thức lựa chọn nhà đầu tư là 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ; loại hợp đồng O&M (kinh doanh - quản lý).
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Dự án gồm 2 gói thầu: Gói 1 có giá 31 tỷ đồng (cung cấp máy chụp cắt lớp vi tính 128 lát, máy chụp XQ vú kỹ thuật số); Gói 2 có giá 17,5 tỷ đồng (cung cấp hệ thống SPECT hai đầu thu).