(BĐT) - Dự án Khu đô thị số 11, phường Gia Sàng, TP. Thái Nguyên sẽ được đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư, do có 2 nhà đầu tư trúng sơ tuyển. Thông tin vừa được Ban Quản lý thực hiện Dự án Xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bờ sông Cầu, tỉnh Thái Nguyên công bố.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án có tổng chi phí thực hiện 549,4 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng hạ tầng kỹ thuật và xây dựng nhà ở dự kiến 323,4 tỷ đồng. Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng 226 tỷ đồng. Hai nhà đầu tư trúng sơ tuyển là Công ty CP KOSY và Liên danh Công ty CP Bất động sản Mỹ - Công ty CP Bất động sản HANO – VID. Cả hai nhà đầu tư đều có địa chỉ tại Hà Nội.

Theo Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư đã được UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt, giá trị đề xuất nộp ngân sách nhà nước tối thiểu là 1 tỷ đồng. Giá trị tiền thuê đất, tiền sử dụng đất dự kiến nộp ngân sách nhà nước 114,725 tỷ đồng.