Thái Bình nằm trong top đầu về giải ngân vốn đầu tư công sau 9 tháng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Tính đến ngày 30/9/2022, ước giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 của tỉnh Thái Bình đạt 83,6% so với kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao, đứng thứ 4 toàn quốc. Công tác đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công được địa phương này quan tâm, chỉ đạo sát sao, chủ động và quyết liệt trong việc triển khai thực hiện.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh Thái Bình là 3.907,1 tỷ đồng (giao đầu năm là 3.680,7 tỷ đồng; giao bổ sung trong năm vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia là 226,4 tỷ đồng).

Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tỉnh Thái Bình cho biết đến nay đã thực hiện giao 100% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao cho các đơn vị triển khai thực hiện. Tổng kế hoạch vốn Tỉnh đã phân bổ là 7.992,1 tỷ đồng. Ước giải ngân đến ngày 30/9/2022 đạt 3.266,2 tỷ đồng, đạt 83,6% so với kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao (thứ 4 toàn quốc, theo báo cáo của Bộ KH&ĐT) và đạt 41% so với kế hoạch vốn Tỉnh đã phân bổ.

Trong đó, kế hoạch vốn ngân sách trung ương trong nước Thủ tướng Chính phủ giao là 1.300,12 tỷ đồng, ước giải ngân đạt 453 tỷ đồng, đạt 34,8% kế hoạch vốn. Một số dự án lớn đã được tỉnh Thái Bình cơ bản hoàn thành giải ngân 100% vốn ngân sách trung ương như: Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình (kế hoạch vốn 130 tỷ đồng), Dự án đường từ thành phố Thái Bình qua cầu Tịnh Xuyên (kế hoạch vốn 40 tỷ đồng)...

Về vốn nước ngoài, kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao là 110,4 tỷ đồng, ước giải ngân đạt 15 tỷ đồng, đạt 13,6% kế hoạch.

Về vốn ngân sách địa phương, kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao là 2.270,16 tỷ đồng, kế hoạch vốn Tỉnh đã phân bổ là 6.331,9 tỷ đồng; ước giải ngân đạt 2.798,134 tỷ đồng, bằng 123,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và bằng 44,2% kế hoạch Tỉnh đã phân bổ.

Về tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch vốn Tỉnh phân bổ còn thấp (đạt 41%), Sở KH&ĐT Thái Bình cho biết, nguyên nhân do một số dự án khởi công mới chậm hoàn thiện thủ tục đầu tư để khởi công dự án; một số dự án hoàn thành, chuyển tiếp chậm thực hiện thanh toán giải ngân tại kho bạc; một số dự án phải thực hiện điều chỉnh, ảnh hưởng đến tiến độ thi công...

Chuyên đề

Kết nối đầu tư