(BĐT) - Cục Thuế Thái Bình vừa công khai danh sách 60 doanh nghiệp (DN) nợ 183,9 tỷ đồng tiền thuế tính đến 30/11/2018.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Đứng đầu danh sách về số nợ thuế là Công ty CP Thương mại Mai Mai nợ trên 35,9 tỷ đồng; Doanh nghiệp tư nhân cơ khí công nghiệp tàu thuỷ Nguyễn Văn Tuấn nợ trên 25,4 tỷ đồng; Công ty TNHH Vận tải biển Rm nợ trên 16,8 tỷ đồng; Công ty CP Dịch vụ thương mại vận tải biển Mr nợ trên 14,1 tỷ đồng; Xí nghiệp Dệt Hồng Quân nợ trên 12,9 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thuỷ Diêm Điền nợ trên 9,2 tỷ đồng; Công ty CP Đầu tư và xây dựng Sông Hồng nợ trên 7,3 tỷ đồng…

Đồng thời với việc tăng cường công khai DN nợ thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng, Cục Thuế Thái Bình đã cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của DN. Ngày 17/12/2018, Cục Thuế Thái Bình tiếp tục ban hành 8 quyết định cưỡng chế bằng biện pháp cưỡng chế trích tiền từ tài khoản của DN để thu hồi trên 7,6 tỷ đồng tiền thuế nợ để nộp ngân sách nhà nước.