(BĐT) - Công ty CP Đầu tư phát triển công nghiệp và Vận tải (Tracodi, mã chứng khoán: TCD) thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2020 và phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2021.

Cụ thể, trả cổ tức tiền mặt năm 2020 với tỷ lệ 6%, thời gian chốt danh sách dự kiến trong tháng 7/2021.

Bên cạnh đó, cổ tức bằng cổ phiếu dự kiến 5%. Như vậy, ước tính doanh nghiệp sẽ phát hành thêm hơn 4,1 triệu cổ phiếu, nguồn vốn từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020 và thời gian dự kiến trong tháng 7/2021.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng dự kiến phát hành 800.000 cổ phiếu ESOP cho nhân viên trong năm 2021 và ủy quyền cho HĐQT thực hiện kế hoạch này. Đáng chú ý, cổ phiếu ESOP sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Quý I/2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 816,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 69,2 tỷ đồng, lần lượt tăng 68,5% và 486,4% so với cùng kỳ năm trước.