(BĐT) - Cắt bỏ các mảng kinh doanh không hiệu quả, bổ sung thêm lĩnh vực mới để hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm là hướng đi của Công ty CP Tasco nhằm đạt mục tiêu lợi nhuận.
Tasco đặt mục tiêu tổng doanh thu năm 2022 là 11.400 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 250 tỷ đồng

Tasco đặt mục tiêu tổng doanh thu năm 2022 là 11.400 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 250 tỷ đồng

Thời gian qua, Tasco đã có những bước tái cấu trúc bằng việc thoái vốn tại một loạt doanh nghiệp như Công ty CP Tasco Thành Công, Công ty TNHH An Nhiên Foods, Công ty CP D-Tech, Tổng công ty Thăng Long… Thay vào đó, Tasco đã mua lại Công ty CP SVC Holdings, thành lập Công ty TNHH Tasco Land để đầu tư vào Công ty CP Du lịch Bất động sản Ninh Vân Bay và sắp tới là góp vốn đầu tư vào một công ty bảo hiểm.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, lãnh đạo Tasco chia sẻ về hệ sinh thái đang xây dựng tập trung vào 3 mảng cốt lõi gồm kinh doanh bất động sản, đầu tư cơ sở hạ tầng - dịch vụ ô tô, kinh doanh bảo hiểm. Hệ sinh thái này giúp Tasco thực hiện bán chéo sản phẩm (cross – selling) cũng như phát triển các sản phẩm mới.

Năm 2022, Tasco đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 11.400 tỷ đồng, tăng 61% so với năm ngoái; lợi nhuận sau thuế 250 tỷ đồng, gấp 5 lần năm 2021. Đến năm 2026, Công ty dự lãi 4.140 tỷ đồng và tổng doanh thu đạt 84.400 tỷ đồng.

Mới đây, Tasco đã công bố Báo cáo tài chính quý I/2022 với doanh thu thuần gần 240 tỷ đồng. Giá vốn giảm nhẹ giúp lãi gộp tăng 9%, đạt hơn 99 tỷ đồng. Doanh thu hoạt động tài chính của Tasco tăng mạnh từ gần 2 tỷ đồng quý I/2021 lên hơn 126 tỷ đồng. Nhờ đó, Tasco lãi ròng hơn 89 tỷ đồng trong khi quý I/2021 lỗ hơn 23 tỷ đồng.