Tạo các cụm liên kết ngành kinh tế biển có sức cạnh tranh hội nhập cao

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 892/QĐ-TTg ban hành Đề án Phát triển cụm liên kết ngành kinh tế biển gắn với xây dựng các trung tâm kinh tế biển mạnh thời kỳ đến năm 2030.
Việt Nam hướng đến mục tiêu đến năm 2030 trở thành quốc gia biển mạnh. Ảnh: Bùi Mai Thiện
Việt Nam hướng đến mục tiêu đến năm 2030 trở thành quốc gia biển mạnh. Ảnh: Bùi Mai Thiện

Mục tiêu của Đề án là tạo dựng các cụm liên kết ngành kinh tế biển phát triển hiệu quả, có sức cạnh tranh hội nhập cao gắn với xây dựng các trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia, tạo động lực thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững kinh tế biển cả nước và các khu vực vùng biển, ven biển trên tất cả các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng an ninh, hướng đến Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh thời kỳ đến năm 2030.

Đề án sẽ phát triển cụm liên kết ngành kinh tế biển với các thành phần chủ yếu gồm doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp nước ngoài, các tổ chức, cơ sở cung ứng dịch vụ, hạ tầng chuyên dụng kinh tế biển, các tổ chức hiệp hội doanh nghiệp, thương mại, hội ngành nghề liên quan và sự tham gia của các cấp, ngành, nhất là của các địa phương ven biển.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ ngành, địa phương liên quan tổ chức thực hiện Đề án; phối hợp xây dựng, tổng hợp từ các bộ, ngành, địa phương các cơ chế, chính sách, chương trình, dự án phát triển thực hiện Đề án báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo quy định; triển khai lồng ghép nội dung thực hiện Đề án vào quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng và trong phát triển mạng lưới doanh nghiệp, phát triển các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất; huy động nguồn lực, thu hút đầu tư trong và ngoài nước để thực hiện Đề án có lựa chọn phạm vi, ngành, lĩnh vực ưu tiên cụ thể.

Chuyên đề