(BĐT) - Tổng cục Thuế cho biết, trong 7 tháng đầu năm, cơ quan thuế các cấp đã thực hiện 32.851 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 35,53% kế hoạch năm 2020; kiểm tra được 301.420 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Tổng số tiền xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 30.695 tỷ đồng; tăng thu ngân sách nhà nước 10.915 tỷ đồng. Trong đó, đã tiến hành thanh tra, kiểm tra được 104 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết; truy thu, truy hoàn và phạt 269 tỷ đồng; giảm lỗ 1.785 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 2.373 tỷ đồng.

Với mục tiêu hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cơ quan thuế các cấp đã tăng cường công tác kiểm tra thuế tại cơ quan thuế, không tổ chức kiểm tra định kỳ trong năm 2020 đối với các doanh nghiệp không có dấu hiệu vi phạm.