(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 39/2018/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 37/2011/QĐ-TTg ngày 29/6/2011 về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió. Theo đó, bên mua có trách nhiệm mua toàn bộ sản lượng điện từ các dự án điện gió với giá mua điện tại điểm giao nhận.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Cụ thể, từ ngày 1/11/2018, với các dự án điện gió trong đất liền, giá mua điện tại điểm giao nhận là 1.928 đồng/kWh. Đối với các dự án điện gió trên biển, giá mua điện tại điểm giao nhận là 2.223 đồng/kWh. Giá mua điện được điều chỉnh theo biến động của tỷ giá VND/USD.

Giá mua điện này được áp dụng cho một phần hoặc toàn bộ nhà máy điện gió nối lưới có ngày vận hành thương mại trước 1/11/2021 và được áp dụng 20 năm kể từ ngày vận hành thương mại.