Doanh nghiệp đấu giá tăng đột biến

(BĐT) - Số liệu vừa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố, tính đến hết tháng 11/2015, trên 2 Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và TP.HCM đã tổ chức đấu giá cho 112 doanh nghiệp với giá trị đạt 6.830 tỷ đồng, tăng gấp đôi về số lượng doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2014.
 
Doanh nghiệp đấu giá tăng đột biến. Ảnh Internet
Doanh nghiệp đấu giá tăng đột biến. Ảnh Internet

Số liệu vừa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố, tính đến hết tháng 11/2015, trên 2 Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và TP.HCM đã tổ chức đấu giá cho 112 doanh nghiệp (DN) với giá trị đạt 6.830 tỷ đồng, tăng gấp đôi về số lượng DN so với cùng kỳ năm 2014. Một trong nhiều nguyên nhân là Chính phủ đã ban hành các văn bản tháo gỡ khó khăn về cơ chế, chính sách cổ phần hóa tại Nghị quyết số 15/NQ-CP và Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg. Bên cạnh đó, Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ban hành đã góp phần minh bạch hóa hoạt động của DNNN cổ phần hóa nhằm đẩy mạnh công tác cổ phần hóa, thoái vốn DNNN và gắn với công tác cổ phần hóa với niêm yết, đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán.

Ngoài kết quả khả quan của hoạt động đấu giá, trong năm 2015, đã có 47 công ty niêm yết mới và thực hiện 253 đợt niêm yết bổ sung cho các DN trên 2 Sở Giao dịch chứng khoán. Ở chiều ngược lại, có 33 công ty hủy niêm yết. Bên cạnh đó, đã có 72 công ty thực hiện đăng ký giao dịch mới trên UPCoM (gấp 2 lần so với năm 2014), nâng tổng số mã cổ phiếu giao dịch lên 243 mã với tổng giá trị là 47.574 tỷ đồng, tăng 97% so với năm 2014.               

Trâm Anh