(BĐT) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT). Trong đó, điểm đáng chú ý là đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về hoàn thuế GTGT đối với các dự án đầu tư để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc quay vòng vốn sản xuất, kinh doanh.
Đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về hoàn thuế GTGT đối với các dự án đầu tư để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc quay vòng vốn. Ảnh: Lê Tiên

Đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về hoàn thuế GTGT đối với các dự án đầu tư để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc quay vòng vốn. Ảnh: Lê Tiên

Theo Bộ Tài chính, thời gian qua đã phát sinh nhiều vướng mắc về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư. Trong đó, nhiều ý kiến phản ánh, tại một số dự án đầu tư đã hoàn thành (phát sinh doanh thu) mà doanh nghiệp chưa lập hồ sơ hoàn thuế thì cơ quan quản lý thuế không giải quyết hoàn thuế cho doanh nghiệp.

Nhiều dự án đầu tư thêm cùng tỉnh, thành phố với dự án đang hoạt động của doanh nghiệp đều là dự án đầu tư mới và theo quy định của Luật Thuế GTGT thì doanh nghiệp được hoàn thuế GTGT đầu vào phục vụ cho dự án đầu tư. Tuy nhiên, trong quá trình kiểm toán hoàn thuế GTGT tại các cục thuế, Kiểm toán Nhà nước cho rằng, quy định tại Luật và Nghị định chưa rõ nên đã kiến nghị thu hồi số tiền hoàn thuế GTGT của các dự án đầu tư cùng tỉnh, thành phố với dự án đang hoạt động.

Để thống nhất nội dung hướng dẫn và phù hợp với thực tế, tại Dự thảo Nghị định hướng dẫn một số nội dung của Luật Thuế GTGT, Bộ Tài chính trình Chính phủ theo hướng sửa đổi và bổ sung hướng dẫn về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh đã hoàn thành hoặc hoàn thành theo từng giai đoạn.

Trường hợp dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra, kiểm toán thì cơ quan thuế có thể sử dụng kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm toán để quyết định việc hoàn thuế GTGT và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình.