(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa gửi Bộ Tư pháp hồ sơ đề nghị thẩm định xây dựng Dự án Luật Thống kê (sửa đổi Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia), dự kiến trình Quốc hội theo quy trình rút gọn (thông qua tại một kỳ họp).
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Luật Thống kê sau gần 5 năm thực hiện đã có những tác động tích cực tới công tác thống kê, thông tin thống kê đã góp phần không nhỏ giúp Chính phủ hoạch định và điều hành chính sách vĩ mô, thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế. Tính đến ngày 30/5/2020, Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ký thỏa thuận chia sẻ thông tin với 8 bộ, ngành.

Trong quá trình thực hiện chỉ tiêu thống kê quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành liên quan nhận thấy một số hạn chế, bất cập, cần nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia ban hành kèm theo Luật Thống kê. Phạm vi điều chỉnh của Dự án Luật Thống kê sẽ chỉ sửa đổi, bổ sung Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia (phụ lục kèm theo Luật Thống kê).