Năm 2017 chỉ sốt đất nền, tăng giá 1,5-2 lần còn 2007 sốt cả đất và căn hộ, mức tăng cao nhất lên đến 10 lần.
Sốt đất 2017 khác năm 2007 như thế nào
Theo VnExpress