(BĐT) - Trong danh sách công khai các doanh nghiệp nợ thuế, phí, tiền liên quan đến đất tháng 4 năm 2019, Cục thuế Hà Nội cho biết, Công ty CP Sông Đà – Thăng Long đứng đầu danh sách nợ thuế với số nợ tính đến ngày 28/02/2019 là 360,5 tỷ đồng.
Sông Đà - Thăng Long liên tục có tên trong danh sách nợ thuế lớn của Cục thuế Hà Nội. Ảnh minh họa: internet

Sông Đà - Thăng Long liên tục có tên trong danh sách nợ thuế lớn của Cục thuế Hà Nội. Ảnh minh họa: internet

Tổng số doanh nghiệp được Cục Thuế Hà Nội công khai trong đợt này là 191 doanh nghiệp nợ thuế, phí và các khoản liên quan đến đất với số nợ 3.382 tỷ đồng.

Trong đó, có 183 doanh nghiệp nợ 2.586 tỷ đồng thuế, phí; 5 doanh nghiệp nợ 251 tỷ đồng tiền thuê đất và 3 chủ đầu tư nợ tiền sử dụng đất tổng nợ 544 tỷ đồng.

Tại danh sách này, có 71 doanh nghiệp nợ 24 tỷ đồng thuế, phí bị công khai lần đầu. Đứng đầu danh sách là Công ty CP Đầu Tư - Xây Dựng TDC Hà Nội với số nợ tính đến ngày 28/2/2019 là 2,8 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, đợt công khai này có tới 112 doanh nghiệp nợ 2.562 tỷ đồng thuế, phí đã được công khai năm 2015, 2016, 2017 hoặc 2018. Đứng đầu danh sách này là Công ty CP Sông Đà – Thăng Long với số nợ tính đến ngày 28/02/2019 là 360 tỷ đồng.

3 chủ đầu tư nợ tiền sử dụng đất là: Công ty CP Đầu tư và phát triển Lũng Lô có số nợ tính đến ngày 31/3/2019 là 325 tỷ đồng; Công ty CP Quốc tế CT Việt Nam có số nợ tính đến ngày 31/3/2019 là 129 tỷ đồng; Công ty CP Đầu tư và Xuất nhập khẩu Mỹ Sơn có số nợ tính đến ngày 31/3/2019 là 89 tỷ đồng.

2 doanh nghiệp nợ tiền thuê đất đăng công khai lần đầu là: Công ty CP Đầu tư và xây dựng số 4 – Vạn Xuân (số nợ tính đến ngày 28/2/2019 là 219 tỷ đồng), Công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội số 68 (với số nợ tính đến ngày 28/2/2019 là 26 tỷ đồng).

3 doanh nghiệp nợ 6,1 tỷ đồng tiền thuê đất đăng công khai lại là: Công ty CP Xây dựng công trình giao thông 842 (số nợ tính đến ngày 28/2/2019 là 3 tỷ đồng); Công ty CP Đường bộ 230 (số nợ tính đến ngày 28/2/2019 là 1,4 tỷ đồng); Công ty CP Xây dựng công trình và đầu tư 120 (số nợ tính đến ngày 28/2/2019 là 1,6 tỷ đồng).

Cục Thuế Hà Nội cho biết, từ đầu năm 2019 đến nay, đơn vị này đã đăng công khai 182 đơn vị nợ thuế, phí và các khoản liên quan đến đất với tổng số tiền nợ 284,8 tỷ đồng. Kết quả sau khi đăng công khai chỉ có 56 doanh nghiệp và dự án nộp 8,7 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước.