Để phục vụ công tác lập dự toán cho kế hoạch mua sắm, Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng đề nghị Quý Công ty, đơn vị cung cấp một số thông tin, tài liệu về hàng hóa do đơn vị mình phân phối hoặc chào bán, cụ thể như sau:

1. Báo giá:

- Trang thiết bị chuyên dùng, vật tư y tế theo phụ lục 1 (cấu hình, thông số kỹ thuật tại phụ lục 3 là thông tin để công ty, đơn vị cung cấp tham khảo lập báo giá, đơn vị có thể báo giá hàng hóa có cấu hình, thông số kỹ thuật tương đương).

- Báo giá vật tư y tế và trang thiết bị y tế theo phụ lục 2 (thông số kỹ thuật tại phụ lục 4 là thông tin để công ty, đơn vị cung cấp tham khảo lập báo giá, đơn vị có thể báo giá hàng hóa có thông số kỹ thuật tương đương).

2. Yêu cầu báo giá:

- Thời gian hiệu lực của báo giá: ≥ 90 ngày kể từ ngày báo giá.

- Bảng thông tin chi tiết hàng hóa:

+ Trang thiết bị chuyên dùng, vật tư sinh phẩm xét nghiệm: Theo mẫu tại phụ lục 5.

+ Vật tư thiết yếu: Theo mẫu tại phụ lục 5, phụ lục 6.

(các thông tin điền tại phụ lục 4, 5, 6 là ví dụ để công ty, đơn vị tham khảo).

3. Hình thức hồ sơ: 01 bộ hồ sơ bản cứng + 01 usb bản mềm (chứa các file mềm tài liệu: catalogue, tài liệu kỹ thuật chứng minh thông số kỹ thuật bao gồm bản gốc và bản dịch, số đăng ký lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu, tài liệu chứng minh phân nhóm, phân loại đối với hàng hóa là trang thiết bị y tế).

4. Thời gian nhận hồ sơ: Trước 09 giờ 00, ngày 09/9/2021.

- Nơi nhận: Phòng Kế hoạch tài chính - Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng. Đ/c: Số 06, Châu Văn Tiếp, Phường 02, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

- Thông tin liên hệ: Tôn Thị Song Hòa - Điện thoại: 0986.525.689.

Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng rất mong sự hợp tác của các Quý Công ty, đơn vị.

Tải thông tin về các phụ lục tại đây.