(BĐT) - Công an tỉnh An Giang (Chủ đầu tư) cho biết, từ ngày 19 đến 29/5/2020 sẽ phát hành thông báo mời sơ tuyển lựa chọn nhà thầu Gói thầu Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị toàn bộ công trình thuộc Dự án Cơ sở làm việc Công an tỉnh An Giang.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án nêu trên có tổng mức đầu tư 612,412 tỷ đồng. Gói thầu xây lắp được phê duyệt với giá gói thầu không bao gồm chi phí dự phòng là 349,067 tỷ đồng.

Theo yêu cầu tại hồ sơ mời sơ tuyển, nhà thầu đạt doanh thu bình quân hàng năm tối thiểu là 230 tỷ đồng, trong vòng 3 năm (2017, 2018, 2019) trở lại đây. Nhà thầu đáp ứng 2 hợp đồng tương tự, mỗi hợp đồng có giá trị tối thiểu là 240 tỷ đồng, hoặc ít hơn hoặc bằng 2 hợp đồng, mỗi hợp đồng có giá trị tối thiểu là 240 tỷ đồng và tổng giá trị tất cả các hợp đồng lớn hơn hoặc bằng 480 tỷ đồng.