(BĐT) - Từ 15/3/2022, các sở tài chính có nhiệm vụ chủ trì, báo cáo UBND tỉnh quyết định tăng hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp thửa đất hoặc khu đất đấu giá thuộc đô thị, đầu mối giao thông, khu dân cư tập trung có lợi thế, khả năng sinh lợi.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Đó là nội dung đáng chú ý tại Thông tư số 04/2022/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành mới đây (Thông tư 04) về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan tài chính địa phương thuộc UBND tỉnh và và huyện.

Về quản lý ngân sách nhà nước (NSNN), Thông tư 04 quy định, cơ quan tài chính cấp tỉnh có 11 nhiệm vụ. Trong đó, xây dựng, tổng hợp, lập, trình UBND tỉnh để trình cấp có thẩm quyền kế hoạch tài chính 5 năm địa phương, kế hoạch tài chính - NSNN 3 năm; dự toán thu NSNN, dự toán chi và phương án phân bổ ngân sách hàng năm; điều chỉnh kế hoạch tài chính 5 năm địa phương, kế hoạch tài chính - NSNN 3 năm, dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh trong trường hợp cần thiết…

Xây dựng, trình UBND cấp tỉnh để trình cấp có thẩm quyền quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ % phân chia giữa các cấp ngân sách ở địa phương đối với các khoản thu phân chia và mức bổ sung từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới theo quy định.

Đáng chú ý, sở tài chính là cơ quan thường trực hội đồng thẩm định bảng giá đất, hội đồng thẩm định giá đất cụ thể. Đồng thời, chủ trì xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất; mức tỷ lệ % xác định đơn giá thuê đất, xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất trả tiền thuê đất hàng năm. Chủ trì báo cáo UBND cấp tỉnh quyết định tăng hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp thửa đất hoặc khu đất đấu giá thuộc đô thị, đầu mối giao thông, khu dân cư tập trung có lợi thế, khả năng sinh lợi.

Sở tài chính cũng là đơn vị chủ trì xác định và trình UBND cấp tỉnh quy định mức tỷ lệ % để tính thu tiền thuê đất đối với đất xây dựng công trình ngầm, đất có mặt nước, mặt nước thuê; chủ trì xác định các khoản được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước; chủ trì xây dựng trình UBND cấp tỉnh để trình cấp có thẩm quyền ban hành mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo quy định; chủ trì xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp xác định giá khởi điểm theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất theo quy định của pháp luật về đất đai.