(BĐT) - Trung tâm Cung ứng vật tư Viễn thông TP.HCM (Bên mời thầu) vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu 2 gói thầu vật tư viễn thông với tổng giá gói thầu hơn 780 tỷ đồng, sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, trong quý III/2020 sẽ đấu thầu rộng rãi không qua mạng Gói thầu Mua sắm tập trung (đợt 1) thiết bị đầu cuối ONT loại 2FE/GE+Wifi dualband tương thích hệ thống GPON cho nhu cầu giai đoạn 2020 - 2021, giá gói thầu 588,28 tỷ đồng. Cũng trong quý III/2020, Bên mời thầu sẽ đấu thầu rộng rãi không qua mạng Gói thầu Mua sắm tập trung thiết bị đầu cuối ONT loại 4FE/GE+Wifi dualband+2POTS tương thích hệ thống GPON cho nhu cầu giai đoạn 2020 - 2021, giá gói thầu 192,952 tỷ đồng.

Phương thức lựa chọn nhà thầu 2 gói thầu trên là 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ; thời gian thực hiện hợp đồng 365 ngày, hợp đồng theo đơn giá cố định.