(BĐT) - Từ nay đến hết quý I/2019, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 12 gói thầu thuộc Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Yên Bái (WB8). Tiểu dự án này có tổng mức đầu tư 304,65 tỷ đồng.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, trong quý IV/2018, Bên mời thầu sẽ tổ chức đấu thầu rộng rãi cho Gói thầu C1-YB-W1-08.01 (giá gói thầu 46,5 tỷ đồng); Gói thầu C1-YB-W1-08.02 (giá gói thầu 42,5 tỷ đồng). Trong quý I/2019 sẽ đấu thầu rộng rãi một số gói thầu lớn như: Gói thầu C1-YB-W2-09.01 (giá gói thầu 38,1 tỷ đồng); Gói thầu C1-YB-W2-09.02 (giá gói thầu 32 tỷ đồng); Gói thầu C1-YB-W3-10.02 (giá gói thầu 46 tỷ đồng)…