(BĐT) - Dự kiến, ngày 7/1 tới, Tổ chức Hướng tới minh bạch (TT) - cơ quan đầu mối quốc gia của Tổ chức Minh bạch quốc tế (TI) tại Việt Nam sẽ tổ chức công bố Báo cáo Phong vũ biểu Tham nhũng Việt Nam 2019 (GCB – 2019).

Theo TT, tổ chức này đã thực hiện 1.085 cuộc phỏng vấn trực tiếp với người dân ở 19 tỉnh, thành trên khắp cả nước, nhằm cung cấp những hiểu biết về quan điểm và trải nghiệm của người dân Việt Nam đối với vấn đề tham nhũng và đưa ra những khuyến nghị hành động cho các bên liên quan ở cả khu vực công và khu vực tư.

Báo cáo được thực hiện trong bối cảnh Việt Nam đang quyết tâm và tăng cường các nỗ lực trong phòng, chống tham nhũng. Cuộc chiến chống tham nhũng của Đảng đã nhận được sự hậu thuẫn về mặt chính trị cũng như sự ủng hộ mạnh mẽ của người dân Việt Nam. Trong vòng ba năm trở lại đây, khung pháp luật về phòng, chống tham nhũng tiếp tục được cải thiện, nhiều biện pháp và hành động phòng, chống tham nhũng được thực thi, qua đó một số quan chức cấp cao bị đưa ra truy tố.