(BĐT) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tiểu dự án Xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) thuộc Dự án Đầu tư chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững ĐBSCL (ICRSL).
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, Chủ đầu tư hủy Gói thầu CPO-TDA1-CW-03 Xây dựng kè giảm sóng bảo vệ bờ biển khu vực phía Nam cửa biển Hố Gùi. Đồng thời, bổ sung 2 gói thầu xây lắp, gồm: Gói thầu CPO-TDA-CW-03 Xây dựng kè giảm sóng bảo vệ bờ biển khu vực phía Nam cửa biển Hố Gùi đoạn từ K0 ÷ K2+550 (117,214 tỷ đồng), Gói thầu CPO-TDA-CW-04 Xây dựng kè giảm sóng bảo vệ bờ biển khu vực phía Nam cửa biển Hố Gùi đoạn từ K2+550 ÷ K5+000 (117,578 tỷ đồng). Các gói thầu đều có thời gian thực hiện hợp đồng là 11 tháng, loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

Dự kiến trong quý II/2022, Ban Quản lý trung ương các dự án thủy lợi thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu này.