Sáng 5/4, khai mạc Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách khai mạc sáng nay (5/4) và sẽ diễn ra 3 ngày nhằm thảo luận, góp ý về 7 dự án luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.
Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách thảo luận một số nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.
Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách thảo luận một số nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Cụ thể, đại biểu Quốc hội sẽ tập trung thảo luận về một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau về các dự án: Luật Hợp tác xã (sửa đổi); Luật Đấu thầu (sửa đổi); Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi); Luật Giá (sửa đổi); Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi); Luật Phòng thủ dân sự và thảo luận về dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Trong ngày làm việc đầu tiên, các đại biểu sẽ thảo luận về dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi) và Luật Đấu thầu (sửa đổi).

Tại Phiên họp thứ 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), Thường trực Ủy ban Kinh tế đã báo cáo một số vấn đề lớn của Dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi). Trên cơ sở ý kiến của UBTVQH, ý kiến của các đại biểu Quốc hội, hợp tác xã (HTX), liên hiệp HTX và Liên minh HTX một số tỉnh, thành phố và ý kiến của các cơ quan hữu quan, Thường trực Ủy ban Kinh tế đã chủ trì phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thường trực Ủy ban Pháp luật, Bộ Tư pháp và Liên minh HTX Việt Nam rà soát, hoàn thiện dự thảo Luật để báo cáo tại Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách. Dự thảo Luật hiện nay gồm 12 Chương với 115 Điều, tăng 4 Điều so với dự thảo Luật do Chính phủ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4.

Chuyên đề