San Francisco như 'thành phố ma' giữa dịch Covid-19

Cảnh quay từ drone hôm 22/3 cho thấy thành phố San Francisco gần như không có người vì nhiều công dân được khuyến cáo ở nhà giữa lúc tình hình dịch diễn biến phức tạp ở Mỹ.

Chuyên đề