(BĐT) - Sau gần 5 tháng xảy ra sự cố lệch gối sao su tại Gói thầu CP2 thuộc Dự án Metro số 1, Liên danh tổng thầu Sumitomo - Cienco 6 (Liên danh SSC) đã có báo cáo sơ bộ. Theo kết luận liên quan đến sự cố này, có 3 vấn đề vật liệu, thi công, thiết kế của Gói thầu.

Cụ thể, đó là thiếu sót của nhà thầu phụ Sytra trong quá trình thiết kế, sai sót của Liên danh SCC về thi công, lắp đặt gối cao su; sử dụng vật liệu, chế tạo gối cao su không đúng theo quy định và tiêu chuẩn được duyệt của dự án.

Đồng thời, có sự thiếu trách nhiệm của Liên danh tư vấn NJPT trong quá trình nghiệm thu công việc lắp đặt, thi công của nhà thầu cũng như chất lượng dự án.

Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM cho biết sẽ tiếp tục cập nhật báo cáo điều tra nguyên nhân từ Liên danh SSC.

Hiện Liên danh SSC đã tích cực tiếp thu các ý kiến, đồng thời gấp rút triển khai làm rõ các ý kiến được đề nghị từ tổ chuyên gia để tìm ra nguyên nhân và sớm khắc phục nhằm đảm bảo tiến độ Dự án.