(BĐT) - Kiểm toán Nhà nước Khu vực 5 (KTNN KV5) vừa có kết luận kiểm toán trong đó chỉ ra nhiều sai phạm nghiêm trọng tại Dự án Đầu tư xây dựng nâng cấp đê biển Tây tỉnh Cà Mau. Những nhà thầu nào liên quan đến các gói thầu bị KTNN phát hiện ra sai phạm?
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Hàng chục gói thầu có vấn đề

Tại Quyết định đầu tư số 1643/QĐ-UBND ngày 27/10/2010, Dự án có tổng mức đầu tư gần 922 tỷ đồng. Theo quy mô dự án được duyệt, đê biển đắp bằng đất có chiều dài 108 km, cao trình đê +3 m, đảm bảo tối thiểu chống được bão cấp 9 và thủy triều nhằm bảo vệ dân cư, sản xuất và ngăn mặn.

KTNN KV5 đã chỉ ra nhiều sai phạm trong quá trình thực hiện Dự án với số tiền sai phạm phải thu hồi nộp ngân sách nhà nước, giảm thanh toán và giảm giá trị hợp đồng lên gần 96 tỷ đồng. Trong đó, hơn 90 tỷ đồng do dự toán được duyệt sai dẫn đến thanh toán sai, thanh toán sai so với khối lượng thi công thực tế khoảng 5,4 tỷ đồng.

Theo Kết luận kiểm toán, UBND tỉnh Cà Mau quyết định đầu tư đường và cầu giao thông với việc nâng cấp đê biển nhưng không báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Giao thông vận tải là chưa đúng quy định. KTNN cũng khẳng định, Dự án điều chỉnh lần 2 được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cà Mau thẩm định là chưa đúng thẩm quyền.

Đặc biệt, vào thời điểm giá cát tăng đột biến trong năm 2017, nhiều gói thầu chưa thi công, nhưng hồ sơ nghiệm thu thanh toán lại thể hiện đã thi công, nghiệm thu đúng thời điểm giá cát đột biến tăng. Từ đó, các gói thầu này có tổng số tiền bù giá cát tăng thêm đến 11,8 tỷ đồng. Ban Quản lý dự án đã tự xác định, giá trị sai ở phần giá cát này là 3,2 tỷ đồng, đã nộp khắc phục được 3 tỷ đồng.

Ở Gói thầu 87, nghiệm thu sai khối lượng đất mua của dân để đắp đê. Giá trị thực mua chỉ chưa đến 1,2 tỷ đồng, nhưng nghiệm thu thanh toán cho nhà thầu đến 3,6 tỷ đồng. Đá gia cố lề ở 5 gói thầu bị phát hiện chưa được đầm chặt và mỏng hơn thiết kế. Đá gia cố lề theo thiết kế là 29,6 cm nhưng thực tế chỉ đạt 12 cm.

Trong công tác quản lý chất lượng công trình, KTNN chỉ ra hàng loạt gói thầu đã được nhà thầu thi công không đúng thiết kế, có thể ảnh hưởng đến tính an toàn đê và dân cư vùng lân cận. Tình trạng này xuất hiện đồng loạt ở 8 gói thầu (87, 88, 89, 149, 150, 151, 152 và 153). Đây là nguyên nhân khiến chất lượng, an toàn của các công trình đê biển tại Cà Mau trở thành mối quan tâm rất lớn từ UBND tỉnh Cà Mau cũng như Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Những nhà thầu nào liên quan?

Dự án Đầu tư xây dựng nâng cấp đê biển Tây tỉnh Cà Mau có hàng chục gói thầu xây lắp. Trong số này, có rất nhiều gói thầu để xảy ra sai phạm mà KTNN đã chỉ rõ.

Theo kết quả lựa chọn nhà thầu, Gói thầu thi công xây lắp số 87 Đê từ sông Đốc đến Bảy Ghe, có giá gói thầu 40.545.703.034 đồng, Liên danh Công ty CP Xây dựng công trình Hồng Lâm - Công ty TNHH Đức Tâm Hiệp trúng thầu với giá 39.888.888.888 đồng.

Gói thầu thi công xây lắp số 97 cầu Quản Thép có giá gói thầu là 15.525.094.813 đồng, Liên danh Công ty TNHH Thăng Long - Công ty TNHH Hiệp Thành trúng thầu với giá 15.337.445.000 đồng.

Tại Gói thầu thi công xây lắp số 89 Đê từ Kênh Mới đến Đá Bạc có giá gói thầu là 37.227.638.258 đồng, Liên danh Công ty CP Xây dựng đê kè và Phát triển nông thôn Hải Dương - Công ty CP Yên Cường Thịnh - Công ty CP Đầu tư xây dựng Đại An trúng thầu với giá 36.189.368.000 đồng.

Gói thầu xây lắp số 149 Đê đoạn từ Đá Bạc đến Sào Lưới có giá gói thầu 29.260.182.798 đồng, Công ty CP Xây dựng công trình Hồng Lâm trúng thầu với giá 30.193.296.000 đồng.

Gói thầu xây lắp số 152 Đê đoạn từ kênh T25 đến kênh T29 có giá gói thầu là 31.254.381.584 đồng, Liên danh Công ty CP Xây dựng đê kè và Phát triển nông thôn Hải Dương - Công ty CP Đầu tư Xây dựng Đại An trúng thầu với giá 33.134.272.000 đồng.

Gói thầu xây lắp số 153 Đê đoạn từ kênh T29 đến Khánh Hội có giá gói thầu là 27.310.530.887 đồng. Liên danh Công ty TNHH Đức Tâm Hiệp - Công ty TNHH Nam Khánh trúng thầu với giá 29.135.144.000 đồng…