HĐQT CTCP Xây dựng FLC Faros (ROS – sàn HOSE) vừa thông qua nghị quyết phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính kiểm toán 2016.
ROS phát hành 43 triệu cổ phiếu trả cổ tức, tỷ lệ 10%

Theo đó, ROS dự kiến sẽ phát hành 43 triệu cổ phiếu để trả cổ tức 10%, tức cổ đông hiện hữu sở hữu 10 cổ phiếu tại ngày thực hiện quyền sẽ được quyền nhận 1 cổ phiếu mới. Sau khi phát hành thêm, tổng số cổ phiếu dự kiến của ROS sẽ nâng lên là 473 triệu cổ phiếu, tương ứng vốn điều lệ sẽ nâng lên thành 4.730 tỷ đồng..

Đồng thời, HĐQT Công ty giao Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty sẽ chủ trì tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Hiện ROS nằm trong top 10 cổ phiếu có vốn hóa lớn nhất thị trường và thường có giao dịch khá lớn, là một trong những mã có tác động khá lớn tới diễn biến của chỉ số chung của thị trường.

Sau 2 phiên giao dịch thiếu tích cực trước đó, ROS đã hồi phục khi bước vào phiên sáng 6/6. Sau hơn 90 phút giao dịch, ROS tăng nhẹ 0,3% lên 121.400 đồng/CP và đã chuyển nhượng thành công 1,66 triệu đơn vị.

Theo ĐTCK