(BĐT) - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi các bộ, cơ quan ngang bộ thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh về việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật.
Các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương nghiên cứu các kiến nghị, đề xuất về các quy định pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, thiếu đồng bộ, không còn phù hợp với thực tiễn. Ảnh: Gia Khoa

Các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương nghiên cứu các kiến nghị, đề xuất về các quy định pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, thiếu đồng bộ, không còn phù hợp với thực tiễn. Ảnh: Gia Khoa

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương nghiên cứu các kiến nghị, đề xuất của các bộ, ngành, địa phương về các quy định pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, thiếu thống nhất, thiếu đồng bộ, không còn phù hợp với thực tiễn thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của mình; gửi Bộ Tư pháp kết quả nghiên cứu và phương án xử lý trước ngày 30/6/2021 để tổng hợp. Tổ công tác của Thủ tướng về rà soát văn bản quy phạm pháp luật tiếp tục nghiên cứu các kiến nghị, đề xuất của các bộ, ngành, địa phương về các quy định pháp luật này, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả rà soát và phương án xử lý theo Kế hoạch hoạt động của năm 2021 đã được Thủ tướng phê duyệt.

Trên cơ sở kết quả rà soát tính đến thời điểm hiện nay, giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng dự thảo Nghị quyết, báo cáo Chính phủ trước ngày 20/6/2021 để Chính phủ xem xét, cho ý kiến tại phiên họp thường kỳ hoặc phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 6/2021.

Trước đó, tại buổi làm việc với Bộ Tư pháp ngày 25/5/2021, Thủ tướng chỉ đạo đối với những quy định ở các luật, pháp lệnh đang còn mâu thuẫn, chồng chéo, thiếu đồng bộ, không còn phù hợp với thực tiễn, đang gây khó khăn, vướng mắc cho đầu tư kinh doanh và đời sống xã hội thì nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị quyết cả gói trình Quốc hội khóa XV, Kỳ họp thứ nhất để xử lý tổng thể, kịp thời.