Dưới đây là quy trình bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2016 tại phòng bỏ phiếu.
Quy trình bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp ảnh 1