(BĐT) - Theo kế hoạch, quý II/2017, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVN NPC) sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu Bảo hiểm công trình và Gói thầu Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành. 
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Đây là 2 gói thầu thuộc Dự án Trang bị hệ thống thu thập từ xa dữ liệu công tơ tổng tại các trạm biến áp công cộng của EVN NPC giai đoạn 2016 - 2017.

Hình thức lựa chọn nhà thầu của 2 gói thầu nêu trên là chào hàng cạnh tranh. Thời gian thực hiện Gói thầu Bảo hiểm công trình là kể từ ngày khởi công đến khi nghiệm thu hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng cộng thêm 12 tháng. Thời gian thực hiện Gói thầu Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành là 25 ngày.

Dự án Trang bị hệ thống thu thập từ xa dữ liệu công tơ tổng tại các trạm biến áp công cộng có tổng mức đầu tư được phê duyệt là 87,152 tỷ đồng. Nguồn vốn sử dụng từ vốn vay tín dụng thương mại và khấu hao cơ bản năm 2016 - 2017 của EVN NPC.