Quý I/2022, dự kiến huy động 105 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Thực hiện nhiệm vụ huy động vốn cho ngân sách trung ương năm 2022, Kho bạc Nhà nước thông báo kế hoạch đấu thầu trái phiếu chính phủ qua Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội trong quý 1. Theo đó, tổng mức phát hành là 105.000 tỷ đồng (bao gồm cả khối lượng phát hành của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam).
Trong năm 2021, Kho bạc Nhà nước đã phát hành được 318,2 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ. Ảnh: Tiên Giang
Trong năm 2021, Kho bạc Nhà nước đã phát hành được 318,2 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ. Ảnh: Tiên Giang

Khối lượng dự kiến theo kỳ hạn như sau: kỳ hạn 5 năm là 5.000 tỷ đồng; kỳ hạn 7 năm là 5.000 tỷ đồng; kỳ hạn 10 năm là 35.000 tỷ đồng; kỳ hạn 15 năm là 40.000 tỷ đồng; kỳ hạn 20 năm là 10.000 tỷ đồng; kỳ hạn 30 năm là 10.000 tỷ đồng.

Kho bạc Nhà nước cho biết, trong quá trình thực hiện có thể sẽ điều chỉnh khối lượng phát hành các kỳ hạn trái phiếu phù hợp với tình hình thị trường và nhu cầu sử dụng vốn của ngân sách nhà nước.

Theo Bộ Tài chính, trong năm 2021 và những năm tiếp theo, cơ quan này đã và sẽ tiếp tục tái cơ cấu danh mục nợ trái phiếu chính phủ kỳ hạn ngắn sang kỳ hạn dài, lãi suất thấp hơn, giảm áp lực trả nợ trong ngắn hạn. Trong năm 2021, phát hành trái phiếu chính phủ kỳ hạn từ 5 năm trở lên với lãi suất phát hành thấp hơn. Nhờ vậy, kéo dài kỳ hạn còn lại, giảm áp lực trả nợ trong ngắn hạn.

Trong năm 2021 (tính đến ngày 31/12/2021), Kho bạc Nhà nước đã thực hiện phát hành được 318,2 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ, với kỳ hạn bình quân 13,92 năm, lãi suất bình quân 2,3%/năm.

Chuyên đề