Quý I/2022, DHG báo lãi tăng 25,2%

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty CP Dược Hậu Giang (mã chứng khoán: DHG) vừa công bố Báo cáo tài chính quý I/2022 với doanh thu đạt 1.064,78 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 255,3 tỷ đồng, lần lượt tăng 4,7% và 25,2% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2022, Công ty đặt chỉ tiêu doanh thu thuần đạt 4.220 tỷ đồng, tăng 5,4% so với doanh thu đạt được năm 2021. Trong khi đó, chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế kỳ vọng đạt 853 tỷ đồng, giảm 1,2% so với thực hiện năm 2021. Như vậy, với lợi nhuận trước thuế đạt 285,82 tỷ đồng, kết thúc quý I/2022, Công ty hoàn thành 33,5% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 31/3/2022, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 2,9% so với đầu năm lên 4.750,3 tỷ đồng.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư