(BĐT) - Số liệu mới nhất từ Bộ Tài chính cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) trong tháng 3 ước đạt 106,4 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu NSNN quý I/2020 đạt 391 nghìn tỷ đồng, bằng 25,9% dự toán, tăng 1,8% so với cùng kỳ năm 2019.
Trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch bệnh, số thu nội địa quý I vẫn bảo đảm được tốc độ dự toán (đạt 25,7%) và có tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2019. Ảnh: Lê Tiên

Trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch bệnh, số thu nội địa quý I vẫn bảo đảm được tốc độ dự toán (đạt 25,7%) và có tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2019. Ảnh: Lê Tiên

Trong đó, thu nội địa thực hiện tháng 3 ước đạt 85,2 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu quý I/2020 đạt 324,7 nghìn tỷ đồng, bằng 25,7% dự toán, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm 2019 (cùng kỳ năm 2019 đạt 26,7% dự toán, tăng 13%).

Bộ Tài chính cho biết, trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch bệnh, số thu nội địa quý I vẫn bảo đảm được tốc độ dự toán (đạt 25,7%) và có tăng trưởng so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ một số khoản thu phát sinh quý IV/2019 (thuế thu nhập doanh nghiệp, kết dư chi phí dầu khí…) được quyết toán và nộp trong quý I/2020 theo chế độ quy định.

Thu từ dầu thô trong tháng 3 ước đạt 4,1 nghìn tỷ đồng; lũy kế thu quý I xấp xỉ đạt 14,6 nghìn tỷ đồng, bằng 41,4% dự toán, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2019. Sở dĩ số thu từ dầu thô đạt được như trên là do có độ trễ trong thanh toán, giá dầu thanh toán bình quân của Việt Nam từ đầu năm đến nay vẫn ở mức 65 USD/thùng, cao hơn 5 USD/thùng so với giá dự toán.

Trong khi đó, số thu NSNN từ hoạt động xuất nhập khẩu lại giảm. Trong tháng 3, số thu này ước đạt 26 nghìn tỷ đồng; lũy kế thu quý I đạt 77 nghìn tỷ đồng, bằng gần 22,8% dự toán, giảm 8,8% so với cùng kỳ năm 2019. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu giảm là do tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa quý I giảm 0,7% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng chi NSNN tháng 3 ước đạt hơn 122 nghìn tỷ đồng; lũy kế quý I chi đạt hơn 343 nghìn tỷ đồng, bằng 19,6% dự toán.