(BĐT) - Doanh nghiệp hoàn toàn có thể phát hành trái phiếu ra công chúng để huy động vốn từ nhà đầu tư chứng khoán không chuyên nghiệp. Nhà đầu tư chứng khoán không chuyên nghiệp có thể ủy thác đầu tư trái phiếu riêng lẻ thông qua nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
Cần duy trì các quy định của pháp luật để hạn chế rủi ro cho nhà đầu tư. Ảnh: Internet

Cần duy trì các quy định của pháp luật để hạn chế rủi ro cho nhà đầu tư. Ảnh: Internet

Đó là nội dung đáng chú ý tại báo cáo về việc tiếp thu giải trình ý kiến đại biểu quốc hội của Chính phủ về Dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trước đó, thảo luận về Dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, nhiều ý kiến đại biểu quốc hội đề nghị quy định chặt chẽ điều kiện về phát hành trái phiếu riêng lẻ của doanh nghiệp.

Một số ý kiến đề nghị quy định cụ thể hơn theo hướng chặt chẽ các điều kiện của doanh nghiệp để phát hành trái phiếu riêng lẻ, tạo thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước và bảo đảm an toàn hệ thống tài chính, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp phát hành trái phiếu để thực hiện dự án đầu tư.

Một số ý kiến đồng tình quy định phát hành trái phiếu của công ty không phải đại chúng tại dự thảo luật này, tuy nhiên cần có những quy định chặt chẽ để quản lý việc phát hành trái phiếu; cần luật hóa một số điều ở nghị định và giao Chính phủ quy định chi tiết, cụ thể hơn.

Có ý kiến đề nghị xem xét trái phiếu doanh nghiệp là đối tượng quản lý theo Luật Chứng khoán. Trong Luật Doanh nghiệp chỉ quy định về cơ bản, còn chi tiết phải đưa vào quy định tại Luật Chứng khoán để đảm bảo quản lý chặt chẽ và đảm bảo lợi ích cho nhà đầu tư. Có ý kiến đề nghị thận trọng trong việc quy định doanh nghiệp nào cũng được phát hành trái phiếu.

Về nội dung này, theo Báo cáo số 73/BC-CP của Chính phủ gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tiếp thu, giải trình ý kiến các đại biểu quốc hội đối với Dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 8, Chính phủ tiếp thu ý kiến của đại biểu quốc hội, hoàn thiện các quy định về phát hành trái phiếu riêng lẻ trên cơ sở kế thừa các quy định tương tự trong Dự thảo Luật Chứng khoán mà Chính phủ đã trình Quốc hội.

Báo cáo nêu rõ một số nội dung dự kiến hoàn thiện. Theo đó, xác định rõ đối tượng được phát hành riêng lẻ trái phiếu bao gồm: công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần không phải là đại chúng. Việc phát hành trái phiếu ra công chúng và phát hành riêng lẻ trái phiếu của công ty đại chúng sẽ thực hiện theo quy định của Luật Chứng khoán.

Quy định rõ điều kiện phát hành trái phiếu riêng lẻ, bao gồm: trái phiếu riêng lẻ chỉ được phát hành và giao dịch giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và doanh nghiệp dự án PPP huy động vốn qua trái phiếu...

Trên cơ sở quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán, Chính phủ sẽ hướng dẫn chi tiết hơn về loại trái phiếu, điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục phát hành và giao dịch trái phiếu riêng lẻ đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần không phải là đại chúng.

Theo báo cáo này, thời gian qua, thị trường trái phiếu doanh nghiệp có sự phát triển nhanh và chuyển dịch dần kênh huy động vốn từ tín dụng ngân hàng sang phát hành trái phiếu doanh nghiệp, tuy nhiên còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt khi các nhà đầu tư cá nhân nhỏ, lẻ đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ có ít thông tin và khả năng phân tích, đánh giá rủi ro, hoặc khi các doanh nghiệp lạm dụng, triển khai các hình thức huy động vốn trái phiếu thiếu minh bạch.

Do đó, rất cần duy trì các quy định của pháp luật để hạn chế rủi ro cho các nhà đầu tư mua trái phiếu và hạn chế doanh nghiệp lạm dụng phương thức này để huy động vốn thông qua các quy định về hạn chế đối tượng mua trái phiếu riêng lẻ là các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và giới hạn việc chuyển nhượng trái phiếu riêng lẻ giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Các quy định hạn chế này không ảnh hưởng đến quyền của các nhà đầu tư khác không phải là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và lợi ích của doanh nghiệp vì doanh nghiệp hoàn toàn có thể phát hành trái phiếu ra công chúng để huy động vốn từ nhà đầu tư chứng khoán không chuyên nghiệp. Nhà đầu tư chứng khoán không chuyên nghiệp có thể ủy thác đầu tư trái phiếu riêng lẻ thông qua nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.