(BĐT) - Từ ngày 1/7/2018, Thông tư số 25/2018/TT-BGTVT quy định về đường ngang và cấp giấy phép xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường sắt của Bộ Giao thông vận tải sẽ có hiệu lực thi hành.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, nhiều quy định mới về công trình đường ngang; giao thông tại khu vực đường ngang; việc cấp, gia hạn giấy phép xây dựng, cải tạo, nâng cấp, bãi bỏ đường ngang trên đường sắt quốc gia, đường sắt chuyên dùng; việc cấp giấy phép xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường sắt… sẽ có hiệu lực thi hành.

Thông tư nêu trên cũng quy định cụ thể các trường hợp thu hồi giấy phép xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường ngang và giấy phép xây dựng công trình trong phạm vi đất dành cho đường sắt; hủy giấy phép xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường ngang và giấy phép xây dựng công trình trong phạm vi đất dành cho đường sắt.