(BĐT) - Tiếp tục Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, chiều ngày 10/6, với đa số phiếu tán thành (454/460 đại biểu có mặt, chiếm 94%), Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Chương trình xây dựng pháp luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020.
Quốc hội thông qua Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 Ảnh: Quang Khánh

Quốc hội thông qua Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 Ảnh: Quang Khánh

Theo đó, Quốc hội quyết nghị điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 với việc bổ sung vào Chương trình cho ý kiến vào Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV các dự án, dự thảo: Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi); Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn; Nghị quyết của Quốc hội về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc và Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi)...

Về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, Quốc hội quyết nghị, Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV (tháng 3/2021) có 4 dự án Luật sẽ được trình Quốc hội thông qua. Kỳ này không có dự án luật nào trình Quốc hội cho ý kiến.