(BĐT) - Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 9 Quốc hội Khóa XIV, hôm nay (19/6), Quốc hội thông qua Nghị quyết về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (DN) phải nộp của năm 2020 đối với DN, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác với số phiếu tán thành cao (440/446 đại biểu, chiếm 91,10% đại biểu tham gia biểu quyết).
Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (DN) phải nộp của năm 2020 đối với DN, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác (QH)

Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (DN) phải nộp của năm 2020 đối với DN, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác (QH)

Theo đó, Nghị quyết áp dụng đối với người nộp thuế thu nhập DN là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế theo quy định của Luật Thuế thu nhập DN, bao gồm: DN được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam; tổ chức được thành lập theo Luật Hợp tác xã; đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam; tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập.

Về giảm thuế thu nhập DN, Nghị quyết giảm 30% số thuế thu nhập DN phải nộp của năm 2020 đối với trường hợp DN có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng. DN căn cứ quy định để tự xác định số thuế được giảm khi tạm nộp thuế thu nhập DN theo quý và quyết toán thuế thu nhập DN năm 2020.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2020. Chính phủ hướng dẫn thi hành Nghị quyết này.

Trước khi bấm nút thông qua Nghị quyết, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết.

Giải trình tiếp thu và chỉnh lý dự thảo nghị quyết, UBTVQH nêu rõ việc giảm thuế TNDN cho DN có quy mô nhỏ và vừa là nhằm hỗ trợ chung cho các DN có thêm nguồn lực phục hồi, tăng tích lũy để đầu tư sản xuất, kinh doanh. Do đó, cơ quan này xin Quốc hội cho phép không loại trừ các DN vẫn có tăng trưởng ra khỏi đối tượng điều chỉnh của dự thảo.

Đối với đề nghị của nhiều đại biểu về việc mở rộng giảm thuế thu nhập DN, đặc biệt là DN quy mô vừa, bỏ tiêu chí lao động, cơ quan giải trình tiếp thu cũng cho rằng nghị quyết này hướng tới các DN khó khăn có quy mô nhỏ và vừa, có khả năng tiếp cận vốn hạn chế, doanh thu thấp, thị trường hẹp, ít lao động.

Tiếp thu đa số ý kiến các đại biểu Quốc hội, nghị quyết bỏ tiêu chí về số lao động đóng bảo hiểm để bảo đảm tính công bằng cho các DN sử dụng nhiều lao động và bổ sung đối tượng được giảm 30% thuế TNDN đối với DN có quy mô vừa. Theo đó, tiêu chí được giảm thuế là DN có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng, tương đương với tiêu chí về doanh thu để xác định DN vừa trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng.

Với một số ý kiến đề nghị kéo dài thời gian hạn hiệu lực của Nghị quyết đến hết năm 2021, cơ quan thẩm tra cho rằng, đến nay dịch Covid-19 đã cơ bản được khống chế, tình hình dịch bệnh trên thế giới đang có chiều hướng suy giảm. Việt Nam và các nước đang dần nới lỏng các biện pháp phòng ngừa, quyết liệt, hoạt động sản xuất kinh doanh dần phục hồi. Bên cạnh đó, việc kéo dài việc giảm thuế sẽ gây áp lực lên điều hành ngân sách qua các năm. Do đó, trường hợp kinh tế nước ta vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn vào cuối năm hoặc sang đầu năm sau, nếu cần thiết, UBTVQH sẽ đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét trình Quốc hội kéo dài thời hạn hiệu lực./.