Quốc hội họp bất thường lần thứ 2 xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Tại Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV sẽ xem xét quyết định về công tác nhân sự đại biểu và nhân sự khác (nếu có) cùng nhiều nội dung quan trọng.

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) về việc chuẩn bị Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV.

Theo đó, trên cơ sở đề nghị của Chính phủ và căn cứ tình hình chuẩn bị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất chủ trương tổ chức Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Dự kiến ngày 5/1/2023 sẽ khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV

Dự kiến ngày 5/1/2023 sẽ khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV

Về nội dung của kỳ họp, UBTVQH thống nhất trình Quốc hội xem xét, quyết định các nội dung: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); Tổng kết, đánh giá việc thực hiện quy định tại Khoản 3 Nghị quyết số 30/2021/QH15; xem xét, quyết định việc tiếp tục thực hiện một số chính sách liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược; một số vấn đề về tài chính, ngân sách (điều chỉnh dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan; bổ sung dự toán ngân sách nhà nước nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài (nguồn chi thường xuyên) năm 2021; điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương); công tác nhân sự đại biểu và nhân sự khác (nếu có). Ngoài ra, do từng nội dung của kỳ họp đã có nghị quyết riêng nên sẽ không xây dựng nghị quyết chung của kỳ họp.

UBTVQH đề nghị các ủy ban chủ trì thẩm tra cần chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan chủ trì soạn thảo, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội rà soát kỹ lưỡng nội dung, kỹ thuật văn bản các dự thảo luật, dự thảo nghị quyết ngay từ quá trình chuẩn bị đến khi trình Quốc hội biểu quyết thông qua và trình Chủ tịch Quốc hội ký chứng thực.

Về việc bố trí chương trình kỳ họp, giao Tổng Thư ký Quốc hội nghiên cứu, điều chỉnh dự kiến chương trình bảo đảm hợp lý theo hướng: họp trù bị vào chiều 4/1/2023; khai mạc kỳ họp vào 8 giờ 00 ngày 5/1/2023; trình bày các tờ trình, báo cáo vào phiên khai mạc (trừ nội dung mật), đồng thời, sắp xếp thứ tự trình bày, bố trí thời gian trình bày các tờ trình, báo cáo cho phù hợp với tính chất của từng nội dung; bố trí nội dung về công tác nhân sự đại biểu và nhân sự khác (nếu có) ngay đầu kỳ họp; dành thời gian 1 buổi/nội dung ở hội trường cho nội dung về quy hoạch và Dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), 0,5 buổi ở hội trường các nội dung tài chính, ngân sách; bố trí thời gian cụ thể cho từng nội dung tại phiên thảo luận tổ…

UBTVQH giao Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Ban Công tác đại biểu thuộc UBTVQH để rà soát, thống nhất, đề xuất nội dung trình Quốc hội về công tác nhân sự đại biểu, nhân sự khác (nếu có); đồng thời, chủ trì cuộc họp làm việc với Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, lãnh đạo các Bộ: Công an, Thông tin và Truyền thông, Y tế, lãnh đạo UBND TP. Hà Nội để rà soát, tăng cường triển khai các giải pháp bảo đảm công tác lễ tân, hậu cần, an ninh... trong thời gian diễn ra kỳ họp.

Kết luận nêu rõ, không tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp, đồng thời, đề nghị các đoàn đại biểu Quốc hội phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố có hình thức phù hợp để nắm bắt tình hình dư luận, tâm tư, nguyện vọng của cử tri, nhân dân ở địa phương và gửi về Ban Dân nguyện thuộc UBTVQH để tổng hợp chung. Ban Dân nguyện thuộc UBTVQH phối hợp với Ban Thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xây dựng Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong tháng 11, 12/2022 để gửi đại biểu Quốc hội.

Chuyên đề